กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนchomchon Banphayeun SCHOOL     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม

 

ในทุกวันศุกร์ โรงเรียนได้มีชั่วโมงการเรียนการสอนกับพระอาจารย์จากทางวัดไชโย มาให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และฝึกสมาธินักเรียน

More...
โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ

 

จิตอาสาพัฒนา อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก

More...
จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
    การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
   แผนงานประจำปี/ปฏิบัติราชการประจำปี
   การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   ประกาศเจตจำนงสุจริต
   การบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสุจริต
   แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    คู่มือบริการ สำหรับประชาชน
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียน  ช่วงโควิด โรงเรียนมีมาตราการ ...

 
Social Network


 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      14 คน

สถิติเดือนนี้:   665 คน

สถิติปีนี้:        4760 คน

สถิติทั้งหมด: 5581 คน

 


ประวัติหน่วยงาน

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน  จัดตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 2476   โดยการบริจาคของ  นาย โต้  ตาบ้านดู่   เมื่อวันที่  1  เมษายน  พ.ศ.   2480    โรงเรียน เดิมอาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2491 ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ และจัดตั้งเป็นโรงเรียนชุมชนเมื่อปี พ.ศ. 2519 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  และโอนมาสังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2524  ปัจจุบันอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต  1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เมื่อ  ปี พ.ศ.  2546   เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา  ถึงระดับประถมศึกษา  

ที่ตั้ง     หมู่ที่ 1   ถนนบ้านทุ่ม  -  มัญจาคีรี     ตำบลพระยืน   อำเภอพระยืน   จังหวัดขอนแก่น       รหัสไปรษณีย์   40320  

e – mail   Banprayuen@hotmail.com  Website   http://school.obec.go.th/banprayeun/

เขตพื้นที่บริการ   หมู่ที่   1  และ    14   บ้านพระยืน    หมู่ที่  2     และ   17    บ้านหัวบึง  ตำบลพระยืน     อำเภอพระยืน   จังหวัดขอนแก่น  40320

ข้อมูลด้านทรัพยากร

             โรงเรียนมีเนื้อที่    14 ไร่  53  ตารางวา     จำนวนอาคารเรียน   3  หลัง   เป็นอาคาร    แบบ  ป.1 ฉ   พื้นสูง   1   เมตร   ขนาด  จำนวน   5   ห้องเรียน 1  หลัง   อาคารเรียน   แบบ  ป.1 ฉ  พื้นสูง ขนาด  จำนวน  10  ห้องเรียน  1  หลัง   และอาคารเรียน  แบบ  ป.1 ก  ขนาดจำนวน  3  ห้องเรียน     1   หลัง    โรงฝึกงานแบบ  312   กรมอนามัย   จำนวน  1  หลัง   อาคารเอนกประสงค์  แบบ  สปช.2520/26   1  หลัง   โรงอาหารแบบอื่นๆขนาด 7 X 27  เมตร  1  หลัง   ศาลาทรงไทยขนาด  4 X 8   เมตร    1  หลัง   ส้วมแบบกรมอนามัย     1  หลัง     6  ที่    1  หลัง    ส้วมแบบ สปช.    601/26    6  ที่ จำนวน 1 หลัง    ส้วมแบบ สปช.601/26  จำนวน 1 หลัง    4    ที่  

 

 
 
 
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่