กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนchomchon Banphayeun SCHOOL     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม

 

ในทุกวันศุกร์ โรงเรียนได้มีชั่วโมงการเรียนการสอนกับพระอาจารย์จากทางวัดไชโย มาให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และฝึกสมาธินักเรียน

More...
โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ

 

จิตอาสาพัฒนา อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก

More...
จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
    การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
   แผนงานประจำปี/ปฏิบัติราชการประจำปี
   การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   ประกาศเจตจำนงสุจริต
   การบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสุจริต
   แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    คู่มือบริการ สำหรับประชาชน
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียน  ช่วงโควิด โรงเรียนมีมาตราการ ...

 
Social Network


 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      14 คน

สถิติเดือนนี้:   665 คน

สถิติปีนี้:        4760 คน

สถิติทั้งหมด: 5581 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (VISION)

            โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม นำความรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (MISSION)

             1. พัฒนากระบวนการเรียนรู้  โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

             2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในกลุ่มสาระ

             3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้

             4. พัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ

             5. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

             6. จัดกิจกรรมส่งเสริมโครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย (GOAL)

             1. พัฒนาระบบการเรียนการสอนตามแผนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ

             2. ปลูกฝังผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

อัตลักษณ์

             อนุรักษ์ความเป็นไทย

เอกลักษณ์

             นาฏศิลป์ไทย

 

ไฟล์แนบ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้แต่ง :vision
เมื่อ :2020-09-15 14:53:06
ที่มา :./administrator-control/img/link_go.png