กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนchomchon Banphayeun SCHOOL     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม

 

ในทุกวันศุกร์ โรงเรียนได้มีชั่วโมงการเรียนการสอนกับพระอาจารย์จากทางวัดไชโย มาให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และฝึกสมาธินักเรียน

More...
โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ

 

จิตอาสาพัฒนา อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก

More...
จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   O31ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   แผนงานประจำปี/ปฏิบัติราชการประจำปี
   การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   O34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต
   O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   O4แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา
   O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   O13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   O10แผนดำเนินงานประจำปี
   O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส-ายในหน่วยงาน
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    คู่มือบริการ สำหรับประชาชน
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

ขอต้อนรับสู่รั้วโรงเรียน  ช่วงโควิด โรงเรียนมีมาตราการ ...

 
Social Network


 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      118 คน

สถิติเดือนนี้:   175 คน

สถิติปีนี้:        5779 คน

สถิติทั้งหมด: 14366 คน

 


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

นายสุรชัย  โคตะนันท์

ประธานกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 ร.ต.ท.หยั่งสมุทร จงดา

รองประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

พระครูวรชยานุกูล

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรศาสนา

นางสดุดีพร  ผิวรัตน์

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรชุมชน

นายประสาท แคนมั่น

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางบัวพัน สุริวงษ์

กรรมการ

ผู้แทนศิษย์เก่า

นางพิชญ์สินี โสภา

กรรมการ

ผู้แทนครู

นางจริยา  เบญจานุกร

กรรมการ

กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

นายพรชัย  บุญยืน

กรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

รายชื่อที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

นางละมัย ภูมิพระบุ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑

 

 นางอรยา เปรมปรีย์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒

 

 ๓

 นางจันทร์ทิพย์ พิมพ์คำไหล

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๔

 

 ๔

 นายสมจิตร ทองคำ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๗

 

 

 
 
 
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่